Rasfoire documente

Decizia 249/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 242/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi alin. (3) şi a sintagmei ''pretenţiile părţii civile'' cuprinse în art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 55/2021 privind modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, şi a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordonanta 30/2022 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Hotarirea 1.071/2022 privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe în domeniul privat al statului şi administrarea Serviciului de Informaţii Externe, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordinul 148/2022 privind aprobarea Procedurii de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Procedura din 2022 de selecţie a membrilor Comisiei de audiere

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordinul 244/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordinul 4.351/2022 privind extinderea sediului unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Riţa Veveriţa'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Circulara 26/2022 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 150 de ani de la naşterea lui Gheorghe Petraşcu

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022

Ordinul 112/2022 privind prorogarea termenului pentru raportarea datelor aferente lunii iulie 2022 prevăzut la art. 23 alin. (6) din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2021

publicat in M.Of. 850 din 30-aug-2022