Rasfoire documente

Decizia 212/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (4) şi ale art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022

Hotarirea 1.063/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente'', tronsonul 3, aflate pe raza localităţilor Valea Mare, Priseaca, Scorniceşti, Optaşi-Măgura, Tătuleşti, Coloneşti şi Bărăşti din judeţul Olt

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022

Ordinul 111/2022 pentru modificarea şi completarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022

Ordinul 2.310/2022 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a ansamblului Fostul Dispensar al Direcţiei Sanitare Braşov - Secţia dermato-venerice, cu trei subcomponente în categoria monument C1 - Corp A, C1 - Corp B şi C2 - Pavilion rezerve - doar anvelopanta exterioară, situate în strada Gheorghe Dima nr. 1, municipiul Braşov, judeţul Braşov, toate în categoria II - arhitectură, grupa valorică B

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022

Ordinul 1.661/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Laboratorul ICECON TEST aparţinând Institutului de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii - ICECON - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de laborator de încercări ale produselor pentru construcţii

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022

Ordinul 1.662/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii ''Mişcarea Română pentru Calitate'' în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 847 din 30-aug-2022