Rasfoire documente

Decretul 1.092/2022 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022, şi a Acordului privind asistenţa financiară nerambursabilă (Prima finanţare programatică pentru politici de dezvoltare pentru creştere verde şi incluzivă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de administrator al Fondului BIRD pentru Soluţii Inovatoare privind Bunurile Publice Globale, semnat la Bucureşti la 19 iulie 2022

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Decizia 268/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 311 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi ale art. 3 alin. (3) şi (6) şi ale art. 346 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta 28/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta urgenta 116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcţiilor publice prin transfer la cerere, precum şi pentru completarea art. 364^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta urgenta 117/2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Instructiunile 2/2022 pentru modificarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Norma 24/2022 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022

Ordonanta 29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern

publicat in M.Of. 845 din 29-aug-2022