Rasfoire documente

Ordonanta 27/2022 privind reglementarea unor măsuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Ordinul 1.417/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Norme Metodologice din 2022 privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022

Ordinul 21.236/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Registrului utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor de care pot dispune operatorii economici în vederea participării la procedurile de achiziţie publică/sectorială din domeniul proiectelor de infrastructură de transport

publicat in M.Of. 839 din 26-aug-2022