Rasfoire documente

Decizia 191/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum şi ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 820 din 19-aug-2022

Ordinul 1.402/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2022 al Autorităţii Navale Române

publicat in M.Of. 820 din 19-aug-2022

Ordinul 1.404/2022 privind publicarea acceptării amendamentelor la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexele I şi IV la MARPOL (Scutirea barjelor fără echipaj nepropulsate de la anumite cerinţe privind inspecţia şi certificarea), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.330(76) a Comitetului pentru protecţia mediului marin din 17 iunie 2021

publicat in M.Of. 820 din 19-aug-2022

Rezolutia MEPC.330(76)/2021 Amendamente la anexa Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexele I şi IV la MARPOL - (Scutirea barjelor fără echipaj nepropulsate de la anumite cerinţe privind inspecţia şi certificarea)

publicat in M.Of. 820 din 19-aug-2022

Ordinul 2.034/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de reţele sau sisteme centralizate de termoficare

publicat in M.Of. 820 din 19-aug-2022