Rasfoire documente

Decizia 252/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 428 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 436/2022 pentru numirea doamnei Felicia-Ancuţa Dunca în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Competente de Reglementare a Operaţiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagră

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 437/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Iulia-Georgiana Truică a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Olt

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 438/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Raluca-Ecaterina Alexandru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 439/2022 privind acordarea autorizării Societăţii SYNOTECH GLOBAL SERVICES ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 440/2022 privind acordarea autorizării Societăţii KYNDRYL ROMANIA - S.R.L. în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Ordinul M.127/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.163/2021 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear şi de recuperare a unei contribuţii băneşti de maximum 50% din valoarea acestora

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Ordinul 249/2022 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 463/2019

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Ordinul 356/2022 pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Ordinul 1.337/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport feroviar de interes naţional sau european şi pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Ordinul 1.903/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport feroviar de interes naţional sau european şi pentru proiectele de infrastructură de transport cu metroul

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022

Decizia 435/2022 privind înfiinţarea Comitetului interministerial al cărbunelui pentru coordonarea implementării procesului de decarbonizare

publicat in M.Of. 826 din 23-aug-2022