Rasfoire documente

Ordinul 1.293/2022 pentru aprobarea Procedurii de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Procedura din 2022 de avizare a organizaţiilor de management al destinaţiei

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 1.522/2022 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 3.246/2022 pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.335/2006

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.513/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Farmacie'' în cadrul Şcolii Doctorale - Ştiinţe biomedicale, organizată la Universitatea ''Dunărea de Jos'' din Galaţi

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.514/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Ingineria produselor alimentare'' în cadrul Şcolii Doctorale - Ştiinţe agricole inginereşti, organizată la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.515/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Informatică economică'' în cadrul Şcolii Doctorale de Economie şi de Administrare a Afacerilor, organizată la Universitatea de Vest din Timişoara

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.516/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Informatică economică'' în cadrul Şcolii Doctorale - Ştiinţe economice şi gestiunea afacerilor, organizată la Universitatea ''Babeş-Bolyai'' din Cluj-Napoca

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.517/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Sociologie'' în cadrul Şcolii Doctorale Interdisciplinare, organizată la Universitatea ''Transilvania'' din Braşov

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022

Ordinul 4.518/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Filologie'' în cadrul Şcolii de Studii Doctorale, organizată la Universitatea ''Vasile Alecsandri'' din Bacău

publicat in M.Of. 818 din 19-aug-2022