Rasfoire documente

Decizia 199/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Decizia 240/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6, ale art. 36 şi ale art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 209, ale art. 776 şi ale art. 858 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Hotarirea 1.011/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Realizare pasaj rutier la intersecţia DN 1 cu Strada Prahovei (Azuga)''

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Hotarirea 1.025/2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice şi organizatorice privind funcţionarea în sistem-pilot, precum şi a celor privind operaţionalizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Ordinul 108/2022 privind completarea anexei nr. 1 la Normele de aplicare în Ministerul Afacerilor Interne a Legii nr. 168/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobate prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 48/2021

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Ordinul 220/2022 pentru modificarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea etapei de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 148/2020

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Ordinul 4.403/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022

Regulament din 2022 de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al calificărilor

publicat in M.Of. 809 din 17-aug-2022