Rasfoire documente

Decizia 143/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (1) şi (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018

publicat in M.Of. 807 din 16-aug-2022

Decizia 323/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 lit. a) tezele I-III şi ale art. 23, cu referire la noţiunea (căile fluviale şi auto) judeţene, din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

publicat in M.Of. 807 din 16-aug-2022

Ordinul 1.620/2022 pentru aprobarea procedurii de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancţiunilor contravenţionale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

publicat in M.Of. 807 din 16-aug-2022

Ordinul 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 807 din 16-aug-2022

Ordinul 2.183/2022 pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.196/2018

publicat in M.Of. 807 din 16-aug-2022