Rasfoire documente

Decizia 157/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.008/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Registrului naţional de informare toxicologică

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.012/2022 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi de către instituţiile şi structurile aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea acestuia sau de unităţile la care ministerul îndeplineşte atribuţiile pe care statul român le are în calitate de acţionar şi termenele de păstrare aferente acestora

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.017/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru trecerea imobilului din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al judeţului Maramureş

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.018/2022 privind închirierea unei părţi din imobilul 3204 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.019/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Maramureş, Sibiu, Mureş, Mehedinţi şi Tulcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.020/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Dolj, Olt, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Hunedoara, Bacău, Bihor şi Buzău, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Hotarirea 1.022/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General de Aviaţie şi unităţile subordonate

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022

Ordinul 176/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 16.188/2013 a activităţii miniere de exploatare a zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Ţinteanca, judeţul Prahova, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 170/2022

publicat in M.Of. 805 din 16-aug-2022