Rasfoire documente

Criterii din 2021 GENERALE de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 5.775/2021 privind menţinerea acreditării Academiei de Studii Economice din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Hotarirea 530/2021 pentru aprobarea Normei N3.12 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-IV/0)

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Norma din 2021 N3.12 ''Finanţări EximBank în cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19'' (NI-FIN-08-IV/0)''

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 6/2022 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2021 şi pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022

Ordinul 5.823/2021 privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 8 din 04-ian-2022