Rasfoire documente

Hotarirea 992/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'' prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa

publicat in M.Of. 793 din 10-aug-2022

Hotarirea 995/2022 privind închirierea unor părţi din imobilul 1137 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 793 din 10-aug-2022

Hotarirea 996/2022 privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Uniunii Scriitorilor din România asupra acestor bunuri imobile, urmată de transmiterea imobilelor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii în domeniul public al comunei Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud

publicat in M.Of. 793 din 10-aug-2022

Hotarirea 997/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 793 din 10-aug-2022

Ordinul 1.546/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială EXPERT CERT SYSTEMS - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 793 din 10-aug-2022