Rasfoire documente

Hotarirea 980/2022 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii ''Luceafărul'' României, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2022

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind acordarea dreptului de proprietate asupra clădirii ''Luceafărul'' României

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Hotarirea 981/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2011 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Hotarirea 983/2022 privind aprobarea desfiinţării bazei sportive ''Complexul Sportiv Stadionul Tineretului'', situată în municipiul Craiova, bd. Ştirbei Vodă nr. 9, judeţul Dolj, aflată în domeniul public al judeţului Dolj şi în administrarea Consiliului Judeţean Dolj

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Hotarirea 984/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR'' - S.A., trecerea acesteia în domeniul public al comunei Berchişeşti, judeţul Suceava, precum şi modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Hotarirea 989/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Hunedoara

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Ordinul 190/2022 privind aprobarea modalităţii de desfăşurare a Programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici - 2022, promoţia Paul Negulescu

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Ordinul 1.547/2022 privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022

Ordinul 1.787/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 791 din 10-aug-2022