Rasfoire documente

Decizia 320/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Hotarirea 985/2022 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. - sucursalele regionale CF Craiova, Timişoara, Braşov, Iaşi şi Constanţa pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Hotarirea 986/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Hotarirea 987/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Decizia 429/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion-Claudiu Teodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Decizia 431/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cristina-Mirela Cuculas a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Decizia 434/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Athena Steriana Piceava a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Ordinul 101/2022 pentru modificarea anexelor nr. 5 şi 9 la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Ordinul 164/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 20.612/2017 a activităţii de exploatare a bazaltului din perimetrul Vorţa Dedii, judeţul Hunedoara, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 96/2022

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022

Ordinul 20.569/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea acţiunilor caselor de cultură ale studenţilor şi ale Complexului Cultural Sportiv Studenţesc ''Tei''

publicat in M.Of. 790 din 10-aug-2022