Rasfoire documente

Hotarirea 1.007/2022 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2022-2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018

publicat in M.Of. 798 din 11-aug-2022

Decizia 170/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor raportate la cele ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 798 din 11-aug-2022

Ordinul 1.829/2022 privind intrarea în vigoare a unui tratat internaţional

publicat in M.Of. 798 din 11-aug-2022

Program din 2022 de schimburi culturale între Guvernul României şi Guvernul Republicii India pentru perioada 2022-2027

publicat in M.Of. 798 din 11-aug-2022

Ordinul 2.015/2022 privind aprobarea Listei roşii naţionale a speciilor de păsări din România, folosind criteriile IUCN, în cadrul Proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE'', finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 798 din 11-aug-2022