Rasfoire documente

Decizia 60/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2, ale art. 4, ale art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi ale art. I pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă

publicat in M.Of. 796 din 11-aug-2022

Ordinul 1.981/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă'', în cadrul axei prioritare 4 ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectiv specific ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020''

publicat in M.Of. 796 din 11-aug-2022

Actul din 2022 Schemă de ajutor de minimis ''Sprijin prin granturi pentru investiţii necesare capacităţilor de prestare de servicii pentru refacerea capacităţii de rezilienţă'', în cadrul axei prioritare 4 ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al consecinţelor sale sociale şi asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', prioritatea de investiţii ''Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi consecinţelor sale sociale şi pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei'', obiectiv specific ''Consolidarea poziţiei pe piaţă a IMM-urilor afectate de pandemia de COVID-19'', acţiunea 4.1.1 ''Investiţii în activităţi productive din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020''

publicat in M.Of. 796 din 11-aug-2022

Ordinul 2.014/2022 privind aprobarea Listei speciilor de interes comunitar pentru care România are o responsabilitate mare în asigurarea conservării acestora, în cadrul Proiectului ''Completarea nivelului de cunoaştere a biodiversităţii prin implementarea sistemului de monitorizare a stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar din România şi raportarea în baza articolului 12 al Directivei Păsări 2009/147/CE'', finanţat prin Programul operaţional Infrastructura mare 2014-2020

publicat in M.Of. 796 din 11-aug-2022