Rasfoire documente

Hotarirea 990/2022 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Decretul 1.074/2022 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Decizia 255/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Hotarirea 991/2022 privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin administraţiile bazinale de apă Buzău-Ialomiţa şi Crişuri

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Decizia 3.827/2022 privind anularea art. 30 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Hotarirea 5/2022 pentru aprobarea Normelor privind acordarea mandatelor de reprezentare preşedinţilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Norma din 2022 privind acordarea mandatelor de reprezentare preşedinţilor filialelor teritoriale ale Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Hotarirea 50/2022 privind Procedura de transmitere, recepţionare, înregistrare, semnare, eliberare şi arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistraţi la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022

Procedura din 2022 de transmitere, recepţionare, înregistrare, semnare, eliberare şi arhivare a diplomelor/certificatelor de absolvire a programelor de formare profesională emise de către furnizorii de formare profesională înregistraţi la Colegiul Psihologilor din România pentru programele de formare profesională avizate de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România

publicat in M.Of. 789 din 09-aug-2022