Rasfoire documente

Hotarirea 964/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022

Hotarirea 965/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă ''Burebista'' Braşov (UM 0758 Braşov)

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022

Hotarirea 967/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum de legătură DN 1A - Ocolitoarea Mică a Municipiului Săcele - Platforma Electroprecizia''

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022

Hotarirea 968/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 1,3378 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022

Hotarirea 969/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Dolj, Cluj, Harghita, Bacău şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022

Hotarirea 972/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri şi darea acestora în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 771 din 03-aug-2022