Rasfoire documente

Decizia 227/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 pct. 2 din capitolul III al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene de modificare a art. 60 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Ordonanta 17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin centrele de permanenţă

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Ordinul 96/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Ordinul 103/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Procedura din 2022 privind racordarea la reţelele electrice de interes public a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022

Ordinul 104/2022 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2022

publicat in M.Of. 778 din 04-aug-2022