Rasfoire documente

Hotarirea 921/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a divizării unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, precum şi actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Paşapoarte, ca urmare a reevaluării

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Hotarirea 922/2022 privind trecerea unor construcţii din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia asigurare logistică integrată în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Ordinul 1.901/2022 privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes naţional cu care se suprapun

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Regulament din 2022 Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanţă comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecţie specială avifaunistică ROSPA0081 Munţii Apuseni - Vlădeasa şi al ariilor naturale protejate de interes naţional cu care se suprapun

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Hotarirea 23/2022 privind completarea Normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, aprobate prin Hotărârea Consiliului naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 10/2021

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022

Hotarirea 73/2022 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 28/2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate şi pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 29/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea şi eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 753 din 27-iul-2022