Rasfoire documente

Decretul 1.060/2022 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Decretul 1.061/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Decizia 863/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Hotarirea 937/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Decizia 422/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Emil Muşat a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Decizia 423/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Damian a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Decizia 424/2022 pentru numirea domnului Ionuţ-Bogdan Dima, consilier în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de membru în Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Hotarirea 76/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Hotarirea 77/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 43/2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022

Hotarirea 78/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 41/2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizaţiei de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România

publicat in M.Of. 751 din 26-iul-2022