Rasfoire documente

Legea 246/2022 privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Decretul 1.026/2022 pentru promulgarea Legii privind zonele metropolitane, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Decizia 201/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Hotarirea 901/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială şi de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Hotarirea 927/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înfiinţarea şi organizarea Comisiei Naţionale de Drept Internaţional Umanitar

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Hotarirea 936/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1.230 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plăţile transfrontaliere în Uniune

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022

Ordinul 2.242/2022 privind aprobarea procedurii de emitere a negaţiilor pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 şi de abrogare a Directivelor 90/385/CEE şi 93/42/CEE ale Consiliului

publicat in M.Of. 745 din 25-iul-2022