Rasfoire documente

Legea 255/2022 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.035/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 256/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.036/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, precum şi pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.038/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 259/2022 privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.039/2022 pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea Muzeului Naţional al Revoluţiei Anticomuniste din Decembrie 1989

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 260/2022 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.040/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 261/2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.041/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 262/2022 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.042/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Legea 264/2022 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Decretul 1.044/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Hotarirea 933/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022

Ordinul 813/2022 privind aprobarea condiţiilor de acces la datele şi informaţiile din sistemul informatic de cadastru şi carte funciară

publicat in M.Of. 744 din 25-iul-2022