Rasfoire documente

Legea 269/2022 pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Protocol din 2022 de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Protocol din 2022 de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Decretul 1.055/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului, semnat la Bruxelles la 5 iulie 2022, de aderare a Republicii Finlanda la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, şi a Protocolului, semnat la Bruxelles la 5 iulie 2022, de aderare a Regatului Suediei la Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Decizia 196/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 din capitolul VIII al anexei nr. V ''Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» şi Curtea Constituţională'' la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi ale art. 25 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (6) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022

Ordinul 1.644/2022 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 739 din 22-iul-2022