Rasfoire documente

Legea 225/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Decretul 1.000/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanţiile de bună execuţie constituite în cadrul contractelor de achiziţie publică şi al contractelor sectoriale

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Legea 240/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Decretul 1.020/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 219/2015 privind economia socială

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Legea 241/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Decretul 1.021/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Legea 254/2022 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Decretul 1.034/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Decretul 1.043/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Hotarirea 916/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Sibiu, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Vrancea, Tulcea şi municipiul Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Ordinul 1.948/2022 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de peşti de interes comunitar

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Rectificare din 2022 în Decizia prim-ministrului nr. 409/2022 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 12 iulie 2022

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022

Legea 263/2022 pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 736 din 21-iul-2022