Rasfoire documente

Legea 238/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Decretul 1.018/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2022 pentru completarea art. 43 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Legea 239/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Decretul 1.019/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Legea 243/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Decretul 1.023/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Legea 245/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Decretul 1.025/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 7/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1.998 din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei, aşa cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/103 al Comisiei din 23 ianuarie 2019

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 886/2022 privind drepturile de transport ale poliţiştilor de penitenciare, ale cursanţilor instituţiilor de învăţământ proprii pentru formarea poliţiştilor de penitenciare şi ale personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 912/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Consolidare, reabilitare şi dotare Ansamblu Mănăstiresc Tismana (C1, C2, C3), oraş Tismana, judeţul Gorj''

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 930/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 1.029/2022 privind alegerea preşedintelui Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 1.030/2022 privind alegerea membrilor Consiliului naţional al Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 1.031/2022 privind alegerea membrilor Comisiei naţionale de disciplină a Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022

Hotarirea 1.032/2022 privind alegerea membrilor Comisiei de cenzori a Ordinului Arhitecţilor din România

publicat in M.Of. 735 din 21-iul-2022