Rasfoire documente

Legea 224/2022 pentru completarea art. 110 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Decretul 999/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 110 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Legea 226/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Decretul 1.001/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fondurilor europene

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Decizia 51/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Decizia 355/2022 [A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) teza a doua din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Hotarirea 918/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Academia de Poliţie ''Alexandru Ioan Cuza''

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Hotarirea 924/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022

Ordinul 189/2022 privind aprobarea Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România pentru anul 2022

publicat in M.Of. 728 din 20-iul-2022