Rasfoire documente

Ordinul 924/2022 pentru modificarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 1.263/2019

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Ordinul 4.223/2022 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de suport didactic şi metodic, precum şi a celor de mentorat didactic în unităţile de învăţământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul şcolar 2022-2023

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Ordinul 450/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la insolvenţa persoanelor fizice

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 1.015/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 1.016/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Hotarirea 911/2022 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune în vederea casării, precum şi actualizarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decizia 416/2022 privind aplicarea mobilităţii pentru doamna Mihaela Irina Ionescu din funcţia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcţia publică de secretar general al Institutului Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Ordinul 156/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Ordinul 449/2022 privind unele măsuri de informare a consumatorilor cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Legea 221/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 991/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Legea 222/2022 pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 992/2022 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Legea 223/2022 pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Protocol din 2020 la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002*)

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 993/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului semnat de partea română la Bucureşti, la 5 martie 2020, la Acordul dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de Miniştri al Ucrainei şi Guvernul Republicii Ungare privind înfiinţarea Batalionului multinaţional de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 1.013/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022

Decretul 1.014/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 725 din 19-iul-2022