Rasfoire documente

Legea 216/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Hotarirea 900/2022 privind actualizarea plafonului maxim pentru cheltuielile de cazare aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă de serviciu şi imobilelor cu destinaţia de locuinţă, propuse în vederea vânzării, din fondul locativ administrat de Regia Autonomă ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'', precum şi pentru actualizarea plafonului maxim al cheltuielilor de cazare pentru închirierea locuinţelor în condiţiile pieţei imobiliare

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Decretul 978/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi a altor acte normative

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Decizia 106/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. (2) din Codul de procedură penală şi ale art. 41 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Decizia 216/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Ordonanta 13/2022 privind reglementarea unor măsuri de implementare a sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje nereutilizabile

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022

Hotarirea 897/2022 privind completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

publicat in M.Of. 709 din 14-iul-2022