Rasfoire documente

Decizia 197/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Hotarirea 879/2022 privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', ca urmare a dublei înregistrări

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Ordinul 572/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Ordinul 4.142/2022 privind aprobarea normativului de dotare minimală pentru clasele V-VIII

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Ordinul 4.147/2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea şi funcţionarea ''şcolilor verzi''

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Metodologie-Cadru din 2022 privind organizarea şi funcţionarea ''şcolilor verzi''

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Ordinul 1.586/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022

Ordinul 978/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Radioactiv Mineral Măgurele - S.A.

publicat in M.Of. 705 din 14-iul-2022