Rasfoire documente

Ordinul 1.700/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Ordinul 4.186/2022 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.236/2021 privind menţinerea acreditării Universităţii Politehnica din Bucureşti în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Ordinul 98/2022 pentru aprobarea Procedurii privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Procedura din 2022 privind fundamentarea şi aprobarea planurilor de dezvoltare şi de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale operatorilor de distribuţie a energiei electrice

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Ordinul 391/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 735/976/2018 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Ordinul 141/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022

Ordinul 1.256/2022 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România şi pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC şi a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea şi înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC

publicat in M.Of. 695 din 12-iul-2022