Rasfoire documente

Hotarirea 850/2022 privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Hotarirea 882/2022 privind înfiinţarea Complexului Sportiv Naţional ''Arcul de Triumf'' Bucureşti, precum şi declararea lui ca bun de interes public naţional

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Hotarirea 883/2022 privind declararea ca bunuri de interes public naţional, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unor terenuri aflate în domeniul public al statului

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Hotarirea 884/2022 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Hunedoara, Olt, Argeş, Prahova, Iaşi, Constanţa şi Brăila, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Hotarirea 885/2022 privind trecerea unei suprafeţe de 0,6549 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Ordinul 634/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Ordinul 1.585/2022 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Procedura din 2022 privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pentru sumele cuprinse în dispoziţia de plată întocmită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 667/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea creşterii preţului la combustibil pentru alimentarea motoarelor, ca urmare a conflictului armat din Ucraina, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Ordinul 1.588/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022

Ordinul 1.004/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.

publicat in M.Of. 694 din 12-iul-2022