Rasfoire documente

Decretul 955/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decizia 129/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. 2 din Codul penal din 1969

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Hotarirea 859/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ aferente organizării şi desfăşurării în România a Seminarului anual al Asociaţiei Internaţionale a Justiţiei Militare (I.A.M.J.), în perioada 11-14 iulie 2022, Bucureşti şi Sinaia

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Hotarirea 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune şi Fondul pentru o tranziţie justă

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 946/2022 privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele, la trecerea în rezervă, a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 947/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 948/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 949/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 950/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 951/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 952/2022 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 953/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Decretul 954/2022 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Ordinul 4.149/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.947/2022 privind aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare şi venitul maxim brut lunar pe membru de familie pentru care se acordă ajutorul financiar, pentru anul 2022

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Circulara 17/2022 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022

Rectificare din 2022 la titlul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 iunie 2022

publicat in M.Of. 680 din 07-iul-2022