Rasfoire documente

Legea 202/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decretul 960/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Legea 203/2022 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decretul 961/2022 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2022 privind interoperabilitatea sistemelor de tarifare rutieră electronică şi facilitarea schimbului transfrontalier de informaţii cu privire la neplata tarifelor rutiere

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Legea 205/2022 privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decretul 963/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea anexei nr. 1^1 la Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decretul 965/2022 privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor de poliţie din Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decizia 180/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (4) lit. n) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Hotarirea 843/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Arad

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Hotarirea 862/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilului proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecţie DN 1 cu Strada Telecabinei (Buşteni)'', precum şi aprobarea listei imobilului proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Amenajare pasaj pietonal subteran - intersecţie DN 1 cu Strada Telecabinei (Buşteni)''

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Decizia 407/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Anca-Didona Matasaru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Ordinul 1.239/2022 pentru stabilirea sediilor inspectoratelor teritoriale care fac parte din structura organizatorică a Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022

Hotarirea 868/2022 privind stabilirea sistemului de management şi control în vederea gestionării programelor naţionale Afaceri interne pentru perioada 2021-2027

publicat in M.Of. 687 din 11-iul-2022