Rasfoire documente

Decizia 722/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2014 pentru modificarea şi completarea Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

publicat in M.Of. 670 din 05-iul-2022

Hotarirea 835/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului ''Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului'' desfăşurat în perioada 2015-2025

publicat in M.Of. 670 din 05-iul-2022

Hotarirea 836/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023

publicat in M.Of. 670 din 05-iul-2022

Ordinul 4.096/2022 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina opţională ''Start în aventura cunoaşterii Universului'', curriculum la decizia şcolii - învăţământ primar

publicat in M.Of. 670 din 05-iul-2022

Ordinul 20.565/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea taberelor studenţeşti

publicat in M.Of. 670 din 05-iul-2022