Rasfoire documente

Ordinul 108/2022 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Ordinul 4.095/2022 pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.844/2016

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Ordinul 4.126/2022 pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi ''Ateliere de vară''

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Metodologie din 2022 de organizare a Programului naţional pentru preşcolari şi elevi ''Ateliere de vară''

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Ordinul 4.136/2022 pentru modificarea anexei nr. 5 la Regulamentul de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 6.106/2020

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022

Decizia 39/2022 [R] pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile privind reglementarea aplicabilă în vederea stabilirii limitelor măsurii educative privative de libertate în cazul minorului judecat pentru concurs de infracţiuni prin procedură simplificată

publicat in M.Of. 678 din 07-iul-2022