Rasfoire documente

Ordinul 162/2022 pentru aprobarea cuantumului tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie ''Prof. Dr. G. K. Constantinescu''

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Ordinul 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Procedura din 2022 de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Ordinul 1.525/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Procedura din 2022 de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi în industria alimentară

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Ordinul 92/2022 privind modificarea şi completarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022

Ordinul 95/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 15/2022 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor

publicat in M.Of. 661 din 01-iul-2022