Rasfoire documente

Hotarirea 57/2022 privind încetarea dreptului de folosinţă acordat Clubului Parlamentarilor Români ''Ion Raţiu'' asupra terenului aflat în administrarea Camerei Deputaţilor, precum şi preluarea bazei sportive aferente Clubului Parlamentarilor de către Camera Deputaţilor

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Decizia 232/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 666 alin. (6) şi (7) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Ordinul 1.533/2022 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului şi prin subunităţile poştale din reţeaua Companiei Naţionale ''Poşta Română'' - S.A., în cadrul Programului Tezaur, aferent lunii iulie 2022

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Ordinul 1.534/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie 2022

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Ordinul 1.703/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Ordinul 390/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi a Instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a biletului de trimitere pentru investigaţii paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022

Hotarirea 852/2022 pentru aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2022 la Contractul de activitate şi performanţă al Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A. pentru perioada 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2021

publicat in M.Of. 660 din 01-iul-2022