Rasfoire documente

Decizia 657/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. XVIII teza finală din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi ale art. 64 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 73 alin. (2) şi ale art. 74 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022

Decizia 660/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 489 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022

Hotarirea 807/2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Sibiu-Piteşti'' - Secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Budeasa, Curtea de Argeş, Mălureni şi municipiul Piteşti, din judeţul Argeş

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022

Hotarirea 813/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Asigurare Logistică Integrată, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia în vederea casării

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022

Ordinul 3.874/2022 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei ''Smart Children'' din municipiul Braşov pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''PREMS'' din municipiul Braşov

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022

Ordinul 3.876/2022 privind acordarea acreditării Grădiniţei cu program normal şi program prelungit ''Castelino Baby'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 640 din 29-iun-2022