Rasfoire documente

Decizia 627/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 87 alin. (1) lit. d) şi g) din aceeaşi lege

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Decizia 628/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în ansamblul său, şi ale art. II din aceasta, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceasta, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, şi ale art. 1 alin. (1) din aceasta

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Hotarirea 816/2022 privind recunoaşterea Asociaţiei GAL Valea Dunării Sudolt, judeţul Dolj, ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Ordinul 998/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Ordinul 1.570/2022 privind stabilirea modelului-cadru al acordului de colaborare dintre gestionarul fondului cinegetic şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Decizia 16/2022 pentru prorogarea termenului prevăzut de Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2022 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului experţilor medicali al Colegiului Medicilor din România

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022

Ordinul 1.491/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 şi a situaţiei centralizate privind veniturile şi cheltuielile din bazele de cost pe anul 2022 ale Regiei Autonome ''Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA''

publicat in M.Of. 633 din 28-iun-2022