Rasfoire documente

Hotarirea 56/2022 privind urmărirea penală a unui deputat

publicat in M.Of. 638 din 28-iun-2022

Decizia 153/2022 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu referire la sintagma ''precum şi în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 1.000.000 lei inclusiv'', precum şi ale art. 518 şi ale art. 521 alin. (3) şi (4) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 638 din 28-iun-2022

Decizia 390/2022 privind acordarea autorizării societăţilor NEC Corporation, NEC Eastern Europe Kft Budapesta, Sucursala Bucureşti, NEC Europe LTD şi NEC Eastern Europe Kft în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 638 din 28-iun-2022

Ordonanta urgenta 89/2022 privind unele măsuri pentru adoptarea sistemului de guvernanţă a Platformei de cloud guvernamental, precum şi pentru stabilirea cadrului legal de organizare şi funcţionare a infrastructurilor informatice şi a serviciilor de tip cloud în procesul de transformare digitală

publicat in M.Of. 638 din 28-iun-2022