Rasfoire documente

Decizia 149/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88^1-88^9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Ordonanta urgenta 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Hotarirea 817/2022 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi transmiterea acestora integral sau parţial, după caz, în domeniul public al municipiului Caracal, judeţul Olt

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Ordinul 1.647/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deşeuri

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Ordinul 1.736/2022 privind aprobarea Procedurii de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Procedura din 2022 de înregistrare, raportare şi declarare a operatorilor economici care introduc deşeuri în ţară pentru a fi valorificate

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022

Norme Metodologice din 2022 privind controlul transferurilor de deşeuri

publicat in M.Of. 637 din 28-iun-2022