Rasfoire documente

Hotarirea 712/2022 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unor bunuri culturale mobile clasate în categoria Tezaur, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 2.903/2022 privind schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentului istoric clasat în Lista monumentelor istorice sub denumirea ''Crucea lui Antonie Vodă Ruset'', situat la adresa poştală str. Cuţitul de Argint nr. 1, sectorul 4, Bucureşti

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 1.303/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 781/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 1.302/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Electrificare C.F.R. - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul M.69/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ''RO-ARMYSECURITY'' - S.A., filială a Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 504/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Electrificare C.F.R. - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 568/2022 pentru publicarea acceptării rectificării aduse Rezoluţiei MSC.477(102) prin documentul MSC 102/24/Add.2/Corr.1 al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 3 februarie 2022

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 631/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 1.437/2022 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 689/2006 pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor în domeniul gospodăririi apelor

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 800/2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Electrificare C.F.R. - S.A., filiala Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A.

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 1.309/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022

Ordinul 796/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Electromecanica Ploieşti - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

publicat in M.Of. 549 din 06-iun-2022