Rasfoire documente

Decizia 72/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, precum şi ale art. 41 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Decizia 155/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în redactarea anterioară modificării prin Legea nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Hotarirea 689/2022 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Hotarirea 700/2022 pentru actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Porolissum'' al Judeţului Sălaj, scăderea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, precum şi pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Hotarirea 701/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Arad (UM 0437 Arad) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Hotarirea 702/2022 privind aprobarea închirierii unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Spitalul de Urgenţă ''Prof. Dr. Dimitrie Gerota'' Bucureşti

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022

Ordinul 1.114/2022 pentru aprobarea tarifelor de participare/zi/participant la programele de formare profesională (perfecţionare şi formare specializată) organizate de Institutul Naţional de Administraţie

publicat in M.Of. 538 din 02-iun-2022