Rasfoire documente

Decizia 178/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 111 alin. (6) şi ale art. 205 alin. (2^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022

Hotarirea 634/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 22 februarie 2022 şi la 9 martie 2022 şi la Tokyo la 14 februarie 2022 şi la 1 martie 2022 între Guvernul României şi Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Otopeni - Bucureşti dintre Agenţia Internaţională de Cooperare a Japoniei şi România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022

Hotarirea 652/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.302/2021 privind aprobarea Programului de acţiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare şi transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători şi marfă

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022

Decizia 328/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Bîzîc a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022

Ordinul 1.047/2022 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 2/2006

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022

Ordinul 1.237/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde de dolari, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni denominate în dolari cu maturitatea de 5 ani sau mai mult şi, respectiv, maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 491 din 18-mai-2022