Rasfoire documente

Legea 129/2022 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Decretul 779/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Chişinău la 11 februarie 2022

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Hotarirea 600/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 26 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Hotarirea 614/2022 privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea unor instituţii din subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Ordinul 69/2022 privind aprobarea unor licenţe de concesionare pentru exploatare

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Ordinul 470/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii ''Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM'' - S.A.

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022

Acord din 2022 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova

publicat in M.Of. 463 din 09-mai-2022