Rasfoire documente

Legea 16/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decretul 48/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Legea 17/2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decretul 49/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2021 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi abrogarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 524/2021 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (2) şi ale art. 598 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 53/2022 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Mihai Varlam

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 54/2022 privind numirea doamnei Stana Simona Ţeighiu-Jurj în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 55/2022 privind numirea domnului Florin Alexandru Gavril în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 56/2022 privind eliberarea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria din funcţia de secretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 57/2022 pentru numirea doamnei Kacso-Doboly Izabella-Maria în funcţia de secretar de stat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 58/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 59/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ştefania-Gabriella Ferencz a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Decizia 60/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ioana Dorobanţu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Raportul 20.436/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Forţa Naţională în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Raportul 22.566/2021 privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Corectei Guvernări în anul 2021

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Ordinul 3.030/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022

Ordinul 82/2022 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 44 din 14-ian-2022