Rasfoire documente

Hotarirea 37/2022 privind contul de execuţie a bugetului Camerei Deputaţilor pe anul 2021

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Hotarirea 38/2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Hotarirea 584/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Tulcea, Galaţi, Brăila, Buzău, Vrancea şi Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Ordinul 743/2022 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului ''Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'' POCU/605/3/1/130164

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Procedura din 2022 privind modalitatea de decontare a sumelor de bani acordate angajatorilor pentru adaptarea rezonabilă la locul de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi angajate ca urmare a implementării proiectului ''Facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi'' POCU/605/3/1/130164

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Iniţiativa Otopeniul Nostru

publicat in M.Of. 447 din 05-mai-2022