Rasfoire documente

Decizia 37/2022 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1), ale art. 5 alin. (3) şi ale art. 6 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Hotarirea 561/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Hotarirea 570/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Ambulatoriu de specialitate şi spitalizare de zi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani''

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Ordinul 1.217/2022 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Actul din 2022 Acte ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Uniunea Salvaţi România

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022

Hotarirea 564/2022 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

publicat in M.Of. 417 din 29-apr-2022