Rasfoire documente

Decizia 292/2022 privind acordarea autorizării societăţilor Ericsson Telecommunications România - S.R.L., Ericsson Antenna Technology România, Ericsson Estonia şi Ericsson AB în vederea utilizării de tehnologii, echipamente şi programe software în cadrul infrastructurilor informatice şi de comunicaţii de interes naţional, precum şi în reţelele 5G

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Decizia 293/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Daniel Felix Manta a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Decizia 294/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Mona-Mihaela Dumitru a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Decizia 295/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Mihail-Adrian Oprescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 64/2022 privind transferul drepturilor dobândite şi al obligaţiilor asumate stabilite prin Licenţa de concesiune nr. 11.474/2008 a activităţii de exploatare a granodioritului pentru construcţie din perimetrul Pietroasa-Valea Lazului (Zona A) şi Pietroasa-Valea Lazului (Zona B), judeţul Bihor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 175/2021

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 421/2022 pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Procedura din 2022 de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 676/2022 pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Regulamentul 7/2022 pentru completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Procedura din 2022 de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 421/2022 pentru aprobarea Procedurii de emitere a rovinietelor cu titlu gratuit prevăzute la art. 3^1 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 44/2022 pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022

Ordinul 433/2022 pentru stabilirea condiţiilor privind emisiile de CO2 pe care trebuie să le îndeplinească autovehiculele pentru a le putea fi atribuite plăcuţe cu numărul de înmatriculare cu litere şi cifre de culoare verde

publicat in M.Of. 409 din 28-apr-2022